Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Kirsti Salmi-Niklander, Yliopistonlehtori
Folkloristiikka, PL 59 (Unionink. 38 D),
00014 Helsingin yliopisto
kirsti.salmi-niklander@helsinki.fi, p. 02941-23696

Sihteeri ja rahastonhoitaja Antti Heikkonen
antti.heikkonen@kolumbus.fi


Seuran Facebook-sivut:

https://www.facebook.com/suomenkirjahistoriallinenseura/