XXXIII Kirjahistoriallinen seminaari: Saako sitä, mitä tilaa? Tilauskirjat tutkimuksen kohteena

        Perjantaina 12.2.2021 klo 13.00-15.30
       
        Seminaari toteutetaan Zoom-verkkoyhteydellä. Ilmoittautuminen viimeistään                     maanantaina 8.2. verkkolomakkeella 

        Osallistumislinkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 11.2.

        Seminaarin järjestää Suomen kirjahistoriallinen seura yhteistyössä                                 Tilaushistoriakeskuksen kanssa.

        Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa!


        13.00–13.10  Seminaarin avaus: Mitä tilauskirja on?
                           
Dos. Kirsti Salmi-Niklander

        13.10–13.50  Raamattu mittatilaustyönä: kaupallisen kirjatuotannon synty keskiajan                             Euroopassa
                           
Dos. Jaakko Tahkokallio

                            Keskustelu

        13.50–14.00  Kahvitauko

        14.00–14.40  Pitäjänkuvauksista tilauskirjoiksi: paikallishistorian tutkimuksen                                         alkuvaiheita Suomessa
                           
Dos. Pirkko Leino-Kaukiainen

                            Keskustelu

        14.40–15.30  Tilaushistoriat 2000-luvulla: kokemuksia ja tulevaisuudennäkymiä
                           
Prof. Anu Lahtinen

        15.20–15.30  Seminaarin yhteenveto ja loppukeskustelu
                            Dos. Kirsti Salmi-Niklander