Suomen kirjahistoriallinen seura ry

Bokhistoriska sällskapet i Finland rf

Seura perustettiin vuonna 1997 nimellä Kirjan museon ystävät ry, on Suomen ainoa kirjahistoriaan keskittynyt tieteellinen seura. Sen tarkoituksena on edistää kirjahistoriallista tutkimusta, ylläpitää keskustelua kirjan kulttuurihistoriallisesta merkityksestä sekä syventää kirjan historian ja nykypäivän tuntemusta. Seura hyväksyttiin Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäseneksi vuonna 2012.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä seminaareja, vierailuja ja näyttelyitä. Tarvittaessa seuran jäsenet antavat asiantuntija-apua kirjahistoriaan liittyvissä hankkeissa tai yksittäisissä kysymyksissä. Seura voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tukea museoiden ja kirjastojen kokoelmien ja tiedon kartuttamista.

Logo.