Kirjahistorialliset seminaarit vuodesta 2003 alkaen

2003
I Perinteisten kirjakokoelmien synty
Yhteistyössä HYK:n (sittemmin Kansalliskirjasto) kanssa

II Kirjankuvituksen historiaa
Yhteistyössä Svenska litteratursällskapetin kanssa

2004
III Kirjeen kulttuurihistoriaa
Yhteistyössä Postimuseon kanssa

IV Kirjakaupan historiaa
Yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa

2005
V Humanismin tulo Suomeen. Klassiset vaikutteet Suomen kirjakulttuurissa 1400-luvulta 1800-luvulle
Yhteistyössä Suomen akatemian hankkeen Humanismin tulo Suomeen kanssa

VI Vanhat koulukirjastot ja niiden nykytila
Yhteistyössä Svenska litteratursällskapetin kanssa

2006
VII Käsin kirjoitettu kirja
Yhteistyössä Cercle Franco-Finlandais – Ranskalainen kulttuuriyhdistys ry. sekä Ranskan suurlähetystön kanssa

VIII Huutoja ja peruja. Ihmisten kirjoja Suomessa 1700-luvulla
Yhteistyössä SKS:n kanssa. Henrik-tietokannan julkistaminen

2007
IX Paperinvalmistus
Yhteistyössä Svenska litteratursällskapetin kanssa

X Seuran 10-vuotisjuhlaseminaari: Book in context. The production and distribution of the European book in the Middle Ages and the Early Modern Age (500–1800)

2008
XI Vanhat kartat
Yhteistyössä Svenska litteratursällskapetin kanssa

XII Kirjoitus ja valta
Yhteistyössä Suomen Akatemian projektin Kirjat murroksessa (2008–2011) ja Siena-Arezzon yliopiston kirjahistorian laitoksen (CISLAB) kanssa.

2009
XIII Kasvien maailma. Taruja, kauneutta ja hyötykäyttöä vanhojen julkaisujen valossa

2010
XIV Paratekstit I
Yhteistyössä Suomen Akatemian projektin Kirjat murroksessa kanssa.

XV Paratekstit II

2011
XVI Tekstieditiot

XVII Lukemisen hurmio ja turmio

2012
XVIII Piiloteltua kirjoitusta, kätkettyjä tekijöitä
Yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa

XIX Tarua vai totta? Faktan ja fiktion muuttuvia rajoja

2013
XX Kani Kuriton ja Musta Saara – Lastenkirjan monet muodot
Yhteistyössä Tampereen Lastenkirjainstituutin kanssa

XXI Huvia, taitoa, hartautta – Kirjallinen kulttuuri naisten elämässä

XIX Tarua vai totta? Faktan ja fiktion muuttuvia rajoja

XX Kani Kuriton ja Musta Saara – Lastenkirjan monet muodot

XXI Huvia, taitoa, hartautta – Kirjallinen kulttuuri naisten elämässä

Religious Reading in the Baltic and Nordic Countries in the Early Modern Period. Conference on Book History. University of Helsinki 20.–21.5.2013

2014
XXII Oppikirjat, valistus ja kasvatus
Yhteistyössä Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran kanssa

Muistitietokeruuhankkeen aloitusseminaari Elämää lukijana
Yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkiston kanssaXXIII Kirjahistoriallinen seminaari ”Kuvalla kertoen”

2015
XXIV Kirjahistoriallinen seminaari ”Kääk!” – Lukemisen muuttuvat arvot

Digishow: Vanhojen kirjojen uusi elämä

XXV Kirjahistoriallinen seminaari. Johannes Gezelius vanhempi (1615-1690) ja suomalainen kirjahistoria. Johannes Gezelius vanhemman syntymän 400-vuotisjuhlaseminaari.

2016
XXVI Kirjahistoriallinen seminaari ”Palkitut kirjat”

XXVII Kirjahistoriallinen seminaari. Brummeriana-näyttelyn avausseminaari.
Yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa.

2017
XXVIII Kirjahistoriallinen seminaari ja seuran 20-vuotisjuhlaseminaari: Perintökalleuksia vai ongelmäjätettä? Kirja kulttuurin murroksessa.

XXIX Kirjahistorillinen seminaari
Muistot, kirjat ja elämänkerrat tutkimuskohteina
Graduntekijöiden ja nuorten tutkijoiden ideatori.
Yhteistyössä KEMUN:n kanssa.

2018
XXX Kirjahistoriallinen seminaari ja Hyödyllisen tiedon piirit -teoksen julkistamistilaisuus:
”Hyödyllisen tiedon piirit. Papisto, rahvas ja tiedon rakentuminen 1700-luvulla.”
Yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

XXXI Kirjahistoriallinen seminaari ”Muotoaan muuttavat sadut”

2019

XXXII Kirjahistoriallinen seminaari ”Kiehtova kauhu”

2021
XXXIII Kirjahistoriallinen seminaari ”Saako sitä, mitä tilaa? Tilauskirjat tutkimuksen kohteena”
Yhteistyössä Tilaushistoriakeskuksen kanssa.

XXXIV Kirjahistoriallinen seminaari ”Maistuvia sivuja. Ruoka- ja kirjahistorian jatkumoita ja murroksia.”