Uutisia

Kirjojen, kirjastojen ja lukemisen tutkimuksen tutkijaverkosto

Kirjahistoriallisen seuran siipien suojaan on perustettu kirjojen, kirjastojen ja lukemisen tutkimuksen tutkijaverkosto. Verkoston tarkoituksena on tuoda yhteen tutkijoita yli tieteenala- ja yliopistojen rajojen, tukea verkoston jäsenten tutkimusta keskustelulla ja näkökulmien vaihdolla sekä mahdollistaa yhteishankkeiden käynnistäminen. Lisäksi verkostossa olevat saavat tietoa meneillään olevasta tutkimuksesta. Verkosto on avoin kaikille, jotka tutkivat kirjoja, kirjastoja tai lukemista kulttuurisina ilmiöinä. Toiveena on, että jäsenkunta edustaisi laajasti erilaisia tieteenaloja, menetelmiä ja näkökulmia.

Tervetuloa mukaan verkoston toimintaan! Lisätietoja antaa auliisti Ilona Savolainen (ilona.savolainen@tuni.fi).

Book Culture from below in Finland

Tuija Laineen ja Kirsti Salmi-Niklanderin artikkeli ”Book Culture from below in Finland” on ilmestynyt vuonna 2018 Oxford Research Encyclopedia of Literature-verkkojulkaisussa.

Kirjahistoriallisen seuran ensimmäinen julkaisu on ilmestynyt! 

Tuija Laineen Kirjahistorian perusteet ja tutkimus on avoimesti saatavilla verkossa

Kansalliskirjaston julkaisuarkistossa Doriassa on julkaistu dosentti Tuija Laineen laatima Kirjahistorian perusteet ja tutkimus -e-kirja. Kirja on tarkoitettu ensimmäiseksi johdatukseksi kirjahistorian ja sen tutkimuksen maailmaan. Se on suunnattu kaikille kirjahistoriasta kiinnostuneille ja soveltuu sekä itseopiskelumateriaaliksi että käytettäväksi kouluissa ja yliopistoissa kirjahistorian opetuksen oppikirjana.

Kirja antaa perustiedot kirjahistorian eri osa-alueista: kirjan tutkimisesta esineenä, tekijyydestä, sensuurista, kirjakaupasta, vaikutushistoriasta, kirjastoista, lukemisen, kirjoittamisen ja kuvituksen tutkimisesta sekä kirjahistorian tutkimusmenetelmistä ja rajanvedosta sen lähitieteisiin. Teos päivittää varhaisempia suomalaisia kirjahistorian oppikirjoja. Se tarjoaa jatkopohdintoja varten paljon virikkeitä ja esittelee kirjahistorian kannalta kiinnostavia aineistoja.

Teos on toteutettu interaktiivisena pdf:nä – linkitettyjä tekstikohtia klikkaamalla pääsee suoraan käsiksi moniin kirjassa mainittuihin digitoituihin julkaisuihin, tietokantoihin ja kirjahistoriallisiin verkkoaineistoihin. Tämä monipuolistaa ja nopeuttaa kirjan opetus- ja tutkimuskäyttöä.

Kirjahistorian perusteet ja tutkimus liittyy Kansalliskirjaston Kirjahistoria-digitointihankkeeseen. Sen osana kirja tarjoaa lisätietoa erityisesti vanhan kirjan olemuksesta ja sen julkaisemisesta ja tukee sillä tavoin Kansalliskirjaston digitoiman aineiston ymmärtämistä ja tutkimista. Tällä hetkellä kirjaan liittyy Päivälehden museossa tehty ja siellä nähtävillä oleva kirjan ladonnan historiaa kuvaava video, mutta videoaineisto tulee tämän kevään aikana täydentymään vielä laajemmilla, kirjan painamisen historiasta kertovilla videoilla, joita Graafisen kulttuuriperinnön vaalijat ry. Kokkolasta toteuttaa Kansalliskirjaston kanssa yhteistyössä. Omalta osaltaan tämä aineisto tukee vanhan kirjapainotekniikan tuntemuksen säilymistä, kun vanhat tekniikat ovat syrjäytyneet digitaalisen kirjatuotannon vallatessa alaa.

Kirjan taiton on suunnitellut ja sen on taittanut graafinen suunnittelija Merika Pyörökivi ja kirjan ovat kustantaneet Kansalliskirjasto ja Suomen kirjahistoriallinen seura ry.

Kirja on avoimesti saatavilla ja ladattavissa Doriassa.

Lisätietoja:
Tuija Laine (tuija.laine@helsinki.fi)